Konkurs - Wieś Fałkowo

Idź do spisu treści

Menu główne:

Konkurs

Informacje
 
KONKURS 
ZAPROJEKTUJ LOGO WSI FAŁKOWO.
LOGO MOŻE BYĆ WYKONANE W TECHNICE DOWOLNEJ 
ZGŁOSZENIA DO 15 KWIETNIA 2018R. PRZESYŁAĆ NA EMAIL
 kontakt@falkowo.pl
LUB DOSTARCZYĆ DO SOŁTYSA WSI FAŁKOWO
WARUNEK : NALEŻY W EMAILU LUB NA ODWROCIE KARTKI
 DOPISAĆ, ŻE ZRZEKA SIĘ PRAW AUTORSKICH NA RZECZ SOŁECTWA FAŁKOWO, 
ORAZ INFORMACJE O ZGODZIE NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DO CELÓW KONKURSU.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego